Portal najlepših knjižnic Slovenije

Na spletnem portalu Knjižnične zgradbe, na katerem so predstavljene najlepše knjižnice Evrope, je sedem slovenskih splošnih knjižnic, med njimi tudi Knjižnica Brežice. Spletni portal Knjižnične zgradbe je nastal z željo povezati evropske splošne knjižnice, ki predstavljajo zgled dobre prakse na področju arhitekture ter oblikovanja knjižničnega prostora in zgradbe. Poudarek je na knjižnici kot reprezentančnem objektu ter urbanističnem in umetniškem dosežku.

Portal najlepših knjižnic Evrope (povezava)