E-vpisnica za odrasle

Številka člana:

Datum: ___________________________

Obvezne podatke za vpis zbiramo na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu. Vaše podatke bomo hranili in obdelovali v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.
Izjavljam, da želim postati član/-ica Knjižnice Brežice (v nadaljevanju knjižnica) in sem seznanjen/-a ter se bom ravnal/-a po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice. S podpisom potrjujem pravilnost zgoraj navedenih podatkov in zagotavljam, da bom vsako spremembo sporočil/-a knjižnici. Seznanjen/-a sem z možnostjo, da lahko članstvo kadarkoli prekličem. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice.

Podpis: ___________________________

Izpolnijo člani DŠB:

S podpisom soglašam, da Knjižnica Brežice (v nadaljevanju knjižnica) obdeluje moje podatke o članstvu v Društvu študentov Brežice ter podatke o vpisu/podaljšanju članstva v knjižnici posreduje na prej omenjeno društvo izključno zaradi uveljavljanja subvencioniranih članarin dijakov, starih nad 18 let, in študentov. Seznanjen/-a sem, da bo knjižnica moje osebne podatke uporabljala za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.

Podpis: ___________________________

Izpolnijo študenti Fakultete za turizem:

S podpisom soglašam, da Knjižnica Brežice (v nadaljevanju knjižnica) obdeluje moje podatke o statusu študenta/-ke Fakultete za turizem ter podatke o vpisu/podaljšanju članstva v knjižnici posreduje na prej omenjeno fakulteto izključno zaradi uveljavljanja subvencioniranih članarin študentov Fakultete za turizem. Seznanjen/-a sem, da bo knjižnica moje osebne podatke uporabljala za potrebe knjižnice v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR. Soglasje lahko kadarkoli prekličem.

Podpis: ___________________________

E-Obveščanje

E-obveščanje o izobraževanjih, dogodkih, storitvah ter drugih, s knjižnico povezanih dejavnostih

S podpisom soglašam, da me Knjižnica Brežice (v nadaljevanju knjižnica) na zgoraj naveden e-naslov, obvešča o  izobraževanjih, dogodkih, storitvah ter drugih, s knjižnico povezanih dejavnostih.

Podatki se bodo v knjižnici hranili do preklica. Skrbno jih bomo hranili in obdelovali v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR. Poleg e-naslova bomo hranili tudi vaše ime in priimek. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali popoln izbris. Prav tako lahko to soglasje prekličete in se odjavite od prejemanja obvestil/vabil knjižnice.

Podpis: ___________________________