E-vpisnica do 18 let

Številka člana:

Datum: ___________________________

Obvezne podatke za vpis zbiramo na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu. Vaše podatke bomo hranili in obdelovali v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.
Izjavljam, da želim postati član/-ica Knjižnice Brežice (v nadaljevanju knjižnica) in sem seznanjen/-a ter se bom ravnal/-a po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice. S podpisom potrjujem pravilnost zgoraj navedenih podatkov in zagotavljam, da bom vsako spremembo sporočil/-a knjižnici. Seznanjen/-a sem z možnostjo, da lahko članstvo kadarkoli prekličem. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe knjižnice.

Podpis: ___________________________

Podpisani/-a dovoljujem, da se moj otrok včlani v Knjižnico Brežice. Obvezujem se, da bo knjižnično gradivo redno vračal in ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Brežice.

S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov v času članstva za potrebe Knjižnice Brežice v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

E-Obveščanje

E-obveščanje o izobraževanjih, dogodkih, storitvah ter drugih, s knjižnico povezanih dejavnostih

S podpisom soglašam, da me Knjižnica Brežice (v nadaljevanju knjižnica) na zgoraj naveden e-naslov, obvešča o  izobraževanjih, dogodkih, storitvah ter drugih, s knjižnico povezanih dejavnostih.

Podatki se bodo v knjižnici hranili do preklica. Skrbno jih bomo hranili in obdelovali v skladu z ZVOP-1 in uredbo GDPR. Poleg e-naslova bomo hranili tudi vaše ime in priimek. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali popoln izbris. Prav tako lahko to soglasje prekličete in se odjavite od prejemanja obvestil/vabil knjižnice.

Podpis: ___________________________