Topirišičevo leto 2015/2016

Decembra 2014, kmalu po smrti akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, smo na povabilo njegove rojstne vasi, Mosteca pri Dobovi, v Knjižnici Brežice in Posavskem muzeju Brežice združili moči in zamisli. Knjižnica Brežice je s prof. dr. Toporišičem sodelovala ob njegovih življenjskih jubilejih in ob odprtju dozidanih prostorov v letu 2006 predstavila njegova številna knjižna dela. Kot je akademik sam dejal, je v Knjižnici Brežice dobil svoj kot. Nagovoru Civilne pobude se je odzval tudi Posavski muzej Brežice, ki skrbi za premično dediščino Posavja.

Na osnovi pobud Mosteca (v priponki) in na osnovi možnosti sodelovanja smo doslej skupaj pripravili okvirni program, del prireditev pa izvedli že ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku.

Izhodišča programa in predlagani program, ki v začetku obsega dve koledarski leti (2015 in 2016):

 • Spomin na življenje in delo prof. dr. Toporišiča ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2015: opravili Knjižnica Brežice, Gimnazija Brežice in OŠ Dobova. V slavnostnem nagovoru na osrednji občinski proslavi je posebej na pomen življenja in dela opozoril tudi slavnostni govornik Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece (6. 2. 2015, Dom kulture Brežice).
 • Pobuda za preimenovanje OŠ Dobova v OŠ prof. dr. Jožeta Toporišiča Dobova: nosilci Občina Brežice, OŠ Dobova in vsi sodelujoči. Izvedba: 12. oktober 2015 (mesec praznika občine Brežice, katere častni občan je bil prof. dr. Toporišič).
 • Obeležitev 90-letnice rojstva in razglasitev »Toporišičevega leta 2016«: večdelna aktivnost, ki vključuje naslednje programske sklope:
 1. Pričetek Toporišičevega leta, 11. 10. 2015.
 2. Preimenovanje OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, 12. 10. 2015.
 3. Pleteršnikovi dnevi v Pišecah, 13. 10. 2015.
 4. Uradna razglasitev leta na proslavi ob občinskem prazniku, 27. 10. 2015.
 5. Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku posvečena prof. dr. Toporišiču in njegovemu prizadevanju za slovenski jezik, 6. 2. 2016.
 6. Odkritje spominske plošče na rojstni hiši v Mostecu, junij-julij 2016 (»vaški dan – Petrovo« 2016).
 7. Odprtje Posavske muzejske vitrine v spomin prof. dr. Jožeta Toporišiča, 26. 6. 2016 (dan Posavskega muzeja Brežice). Že v letu 2015 bo akademik uvrščen med izjemne Posavce v stalni razstavi Pod devetimi zastavami Posavje 1900-1990.
 8. Povezava 70-letnice delovanja Knjižnice Brežice po 2. svetovni vojni in 90-letnice rojstva prof. dr. Toporišiča; osrednja prireditev 11. 10. 2016 v Knjižnici Brežice. Načrtovana je dvodelna prireditev: simpozij (ves dan) in večerna proslava.
 9. Razni programi za medgeneracijsko druženje in učenje. Sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami po Sloveniji, Zavodom za šolstvo ter obiskovalci Knjižnice Brežice in Posavskega muzeja Brežice – vzpostavitev in izvedba različnih programov (delavnice, prireditve, vodstva ipd.).
 10. Poziv splošnim knjižnicam Slovenije za obeležitev 90-letnice akademikovega rojstva na različne, samostojno izbrane načine. Poziv bo pripravila in izvedla Knjižnica Brežice.
 11. Poziv vsem šolam v Sloveniji za obeležitev 90-letnice akademikovega rojstva na različne, samostojno izbrane načine. Poziv bo pripravila in izvedla OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Tudi po »Toporišičevem letu« bomo nadaljevali z ohranjanjem in predstavljanjem neprecenljive dediščine akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča:

 • s hkratno postavitvijo večjega spominskega obeležja na Mostecu pri Dobovi in na Vegovi ulici v Ljubljani, v aleji slovenskih jezikoslovcev in skladateljev (rok: do leta 2021, to je do akademikovega 95. rojstnega dne);
 • z vsakoletnimi strokovnimi posveti v Dobovi in na Mostecu o ohranjanju slovenskega knjižnega jezika, ki naj nosijo ime po prof. dr. Toporišiču.

K sodelovanju je ožji programski odbor povabil številne organizacije, inštitucije oziroma posameznike, ki so bili aktivno povezani z akademikovim življenjem in delom. Vsi skupaj tvorimo programski odbor Toporišičevo leto, v okviru katerega smo pripravili številne aktivnosti.

Sodelujoči: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za slovenistiko), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (Oddelek za slovanske jezike in književnosti), Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ZRC SAZU, Zavod za šolstvo RS, vas Mostec, Občina Brežice, Posavsko slavistično društvo, Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Gimnazija Brežice, Posavski muzej Brežice, Knjižnica Brežice idr.