Po Toporišičevih poteh

1. sestanek programskega odbora Toporišičevo leto

V torek, 14. aprila 2015 se je v prostorih Posavskega muzeja Brežice prvič sestal programski odbor Toporišičevo leto. Udeležence je najprej nagovorila Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice. Izrazila je veselje, da so se povabljeni odzvali pozitivno in da so pripravljeni sooblikovati program. V nadaljevanju je besedo predala Ivanu Molanu, županu Občine Brežice, ki je podprl prizadevanja, da se ustrezno obeleži 90-letnica rojstva akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, ki je bil tudi častni občan Občine Brežice.

Zbrane je pozdravila tudi mag. Tea Bemkoč, direktorica Knjižnice Brežice. Knjižnica bo skupaj in pod okriljem Toporišičevega leta praznovala 70-letnico delovanja po drugi svetovni vojni. V Knjižnici Brežice so z akademikom uspešno sodelovali že za časa njegovega življenja. Še naprej bodo skrbeli za njegovo bogato dediščino.

V imenu Civilne iniciative Mostec je vse prisotne pozdravila Irena Majce. Prisotnim se je zahvalila za udeležbo in jim predstavila okvirni program Toporišičevega leta. K oblikovanju in izvršitvi kratkoročnih ter dolgoročnejših nalog je povabila tudi vse ostale, ki so sodelovali z akademikom.

Prisotne sta nagovorila tudi jezikoslovčeva sinova, Andrej in Tomaž Toporišič. Pozdravila in podprla sta prizadevanja lokalne iniciative ter obljubila sodelovanje pri aktivnostih, ki jih bo programski odbor načrtoval in izvedel.

Po izjemno uspešnem in rodovitnem sestanku smo se člani programskega odbora odpravili na Mostec, kjer nas je skupaj s predstavniki Brodarsko-turističnega društva Mostec sprejel in pozdravil Matjaž Savnik, predsednik Vaške skupnosti Mostec. V Toporišičevi rojstni hiši je lastnica Terezija Toporišič ob pomoči vaščank pripravila pogostitev. Ob razpravah o nadaljnjih aktivnostih se je prijetno druženje nadaljevalo tudi med vožnjo z brodom po Savi.