Logotip

Ožji programski odbor je bil zadolžen za celostno grafično podobo Toporišičevega leta. Nastal je sledeči logotip.

Osnova celostne grafične podobe je fotografija prof. dr. Jožeta Toporišiča, ki sta jo za pripravo promocijskih gradiv posredovala njegova sinova Tomaž in Andrej. Fotografija je v osnovi črno-bela oziroma v sivinah. Za potrebe znaka so jo tehnično obdelali na vertikalne lamele nepravilnih oblik, ki ponazarjajo liste knjige oziroma stoječo knjigo. Listi so v tem primeru simbol Toporišičevega dela. Njegova bibliografija obsega prek 20 samostojnih knjižnih del in nekaj več v soavtorstvu ter več kot 1.200 daljših in krajših znanstvenih ter strokovnih prispevkov.

Osnovna barva slike je modra – barva obledelega črnila. Ob fotografiji se vedno pojavlja faksimile akademikovega podpisa, ki je tudi vedno v enaki modri barvi. Podpis je namreč vzet iz posvetila v knjigi, ki jo je podaril nečakinji Ivani Baškovič. Podpisal se je z nalivnim peresom.

Likovno kompozicijo tvori tudi tekstovni del celostne podobe, ki vsebuje osrednji napis Toporišičevo leto, ki je poudarjen, pod njim je datum začetka in datum konca Toporišičevega leta. Tekstovni del se zaključuje z akademskimi nazivi spoštovanega vaščana Mosteca.

(Pripravil Dušan Blatnik.)