1. Toporišičev dan

Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan

Kratka predstavitev

Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan v organizaciji Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec, Knjižnice Brežice, Občine Brežice, Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Posavskega muzeja Brežice, Slavističnega društva Posavja, Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti se bo odvijal 19. oktobra 2018 v Posavskem muzeju Brežice.

Namen simpozija je ovrednotiti in nadaljevati znanstveno delo akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča (1926–2014) na področju raziskovanja slovenskega jezika ter hkrati njegove izsledke na poljuden način posredovati zainteresirani strokovni in nestrokovni javnosti v Posavju ter širše v slovenskem jezikovnem prostoru kot tudi zunaj njega.

Tema znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan je Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika. Naslovna problematika bo obravnavana v 15 referatih, ki jih bodo predstavili jezikoslovci različnih teoretičnih modelov in metodoloških pristopov.

V okviru simpozija bo potekala tudi okrogla miza na temo Skladnja enostavčne povedi pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli, na kateri se bodo osnovno- in srednješolski učitelji ter študenti različnih jezikoslovnih študijskih programov pogovarjali z jezikoslovcem Kozmo Ahačičem.

Matej Šekli,
vodja simpozija