Branju prijazna občina 2018

Podelitev nazivov BRANJU PRIJAZNA OBČINA je na TA VESELI DAN KULTURE, 
3. decembra 2018, potekala v Levstikovi dvorani v Velikih Laščah.

Naziv so podeljevali drugič zapored, dobitnice pa so sledeče občine:
Brežice, Celje, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale,
Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

Nagrado je v imenu brežiške občine prevzela Patricia Čular,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

 

Poročanje medijev

Občina Brežice je Branju prijazna občina (Občina Brežice)

Brežice in Dolenjske Toplice branju prijazni občini (Dolenjski list)

Katere slovenske občine so najprijaznejše do branja? (RTV Slovenija)

Desetim občinam naziv Branju prijazna občina (Radio Krka)