Disleksija

DOBRODOŠLI V SVETU DISLEKSIJE

Ko slišimo za disleksijo, po navadi pomislimo na težave pri branju in pisanju ter zamenjavo črk. Katarina Kesič, prof. defektologije, v članku Disleksija - težave pri branju, pisanju in črkovanju  pojasnjuje pojem disleksije in težave, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo, navaja opozorilne znake v zgodnjem otroštvu ter opozarja na mite o disleksiji.

Disleksija (dyslexia) je stanje, pri katerem se kljub povprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo težave pri branju, pisanju in črkovanju. Težave so nevrološko pogojene ter se pokažejo pri pridobivanju in zavedanju maternega jezika.

Disleksija ni posledica znižane motivacije, senzornih okvar, nespodbudnega domačega okolja ali česa podobnega, lahko pa se pojavlja skupaj z naštetimi dejavniki. Čeprav je to težava, ki traja vse življenje, se posamezniki uspešno spopadajo z njo, če jo le dovolj zgodaj odkrijemo in obravnavamo.

V Sloveniji ima disleksijo 3–10 % prebivalstva. Pri otrocih je večinoma zaznana kot težava pri branju in pisanju (zamenjava in obračanje črk, težko branje, grdo pisanje, izpusti črk, težko zlogovanje, nerazumevanje prebranega …). Disleksija v odraslem obdobju ne izgine, ampak spremeni svoj obraz. Težave kot so zamenjava in izpuščanje črk se zmanjšajo, grda pisava se več ali manj prilagodi, težavo pa pomagajo urediti tudi računalniški zapisi. Brez ustrezne pomoči sta šolska in poklicna pot ovirani ali celo prekmalu prekinjeni. Ob ustrezni spodbudi in pomoči pa lahko posamezniki kljub težavam napredujejo in razvijejo svoje talente. Veliko jih namreč šolanje nadaljuje na višjih in visokih šolah.

Pomembno je, da ne obupate! Disleksija je lahko težava, lahko pa jo obrnete v njeno nasprotje – uspeh! Res je, da hitro in gladko ne bo šlo. Pa saj nobena dobra stvar v življenju ne pride zlahka. Bodite vztrajni!

KAKO LAHKO POMAGAMO KNJIŽNIČARJI?

 • Knjižničarji se pri svojem delu dnevno srečujemo s starši, ki pri svojih otrocih opazijo prve znake disleksije in iščejo nasvete.
 • Pomagamo jim pri iskanju primernih knjig. Ni vseeno, kakšne knjige ponudimo takšnim otrokom. Zadostiti morajo namreč nekaterim kriterijem, ki jim omogočajo lažje spopadanje z besedilom.
 • Dislektiki in drugi posamezniki, pri katerih so prisotne bralne težave, nikakor ne smejo biti prikrajšani za bralne užitke. Nudimo jim primerne strokovne in leposlovne knjige. Le-te smo v Knjižnici Brežice primerno označili, najdete pa jih tako na oddelku za mladino kot tudi za odrasle.
 • Ni pomembno, koliko ti otroci preberejo, pomembno je, da vsak dan vsaj malo berejo. Pet minut je za začetnike povsem dovolj.

KJE IN KAKO LAHKO NAJDEMO PRIMERNO GRADIVO?

 • Knjige so na policah postavljene skupaj z ostalim gradivom. Prepoznali jih boste po zeleno-rumeni črtasti oznaki/nalepki. Najdete jih na oddelku za mladino in odrasle.
 • Enak izbor literature je primeren tudi za osebe, ki se šele uvajajo v samostojno branje, tiste, katerih materni jezik ni slovenščina in tudi slabovidne osebe.

BRALNO RAVNILO

Za branje v knjižnici si lahko izposodite bralna ravnila, ki vam omogočajo lažje branje in prehajanje iz vrstice v vrstico.

NA KAJ MORAMO BITI POSEBEJ POZORNI PRI PISANJU IN OBLIKOVANJU BESEDIL ZA DISLEKTIKE?

 • Dober kontrast med ozadjem in črkami (priporočljiv je okrepljen temno zelen tisk na pastelno obarvanem papirju),
 • velikost črk (14–18),
 • ustrezen tip pisave (Arial, Comic Sans MS, Verdana, Tahoma),
 • razmik med vrsticami 1,5–2,
 • vrsta tiska (male tiskane črke, mat površina papirja),
 • poravnava vrstic ob levem robu,
 • besedilo jasno ločeno od ilustracije,
 • pomemben del besedila poudarimo z okvirčki,
 • jedrnati dialogi in vsebina,
 • jasna navodila.

DRUŠTVO BRAVO

BRAVO je društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Glavni namen društva je pomagati otrokom in mladostnikom (učencem, dijakom, študentom) s specifičnimi učnimi težavami tako, da nudi oporo staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem, da bodo:

 • ustvarili optimalne pogoje za izobraževanje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • organizirali in spodbujali dejavnosti, ki omogočajo optimalni intelektualni, emocionalni in socialni razvoj otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • pospeševali razvoj instrumentov za preverjanje sposobnosti, spretnosti in veščin ter razvoj terapevtskih oblik dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami,
 • pomagali uresničevati zakonsko določene pravice na področju specifičnih učnih težav.

Več podatkov dobite na spletni strani www.drustvo-bravo.si

APLIKACIJA KOBI - UČNI PRIPOMOČEK ZA UČENJE BRANJA

S KOBI-jem lahko besedilo enostavno preslikamo iz knjige na tablico, črke pa nato poljubno obarvamo, zamenjamo pisavo ali jih spremenimo v velike tiskane. Individualno preoblikovanje besedila je zelo koristno za otroke z bralnimi težavami, saj urejanje po želji omogoča bolj tekoče in pravilno branje ter razumevanje prebranega. Poleg tega aplikacija omogoča pretvorbo besedila v govor in pomaga otrokom, da se seznanijo z neznanimi besedami, obenem pa pokaže število prebranih besed, s čimer jih nagradi in spodbudi.

Več podatkov dobite na spletni strani https://kobiapp.io/sl/


Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 49 62 649, e-naslovu  ali nas obiščite v knjižnici. Z veseljem vam bomo pomagali.