70 let knjižnice

OBUJANJE SPOMINOV V SEDANJEM UTRIPU

V letu 2016 je Knjižnica Brežice obeležila 70. obletnico delovanja po drugi svetovni vojni.
To, da je knjižnica dočakala zrela leta, pomeni, da je knjižnično gradivo pomemben dejavnik v kulturi, saj nas izobražuje, vzgaja in duhovno bogati.
V domoznanski zbirki Knjižnice Brežice hranimo številne fotografije, zapise naših mladostnih let in razvojnega zamaha, ki jih želimo deliti z vami. 

Poznavalce zgodb in imetnike gradiva vabimo, da nam pomagate ohraniti in oživeti zgodbe, povezane z brežiško občino in njenimi občani. Zgodbe bomo zapisali, predmete in dokumente pa digitalizirali in vam jih vrnili. Za podarjene originalne izvode bomo izjemno hvaležni.

Mag. Sabina Stanič, naša sodelavka, vam je na e-naslovu  ali telefonski številki 07 49 62 649 na voljo za podrobnejše informacije.

Veselimo se sodelovanja in prilagamo fotografiji stare in nove knjižnične podobe.

Na fotografiji je leta 1946 ustanovljena knjižnica s 342 zvezki. Izposoja je potekala v učilnici osnovne šole (v nekdanjem Slomškovem domu). Ustanovitelj knjižnice je bil Mestni ljudski odbor, upravnica knjižnice pa je postala Savica Zorko. Vodila je inventarno knjigo, abecednoimenski katalog, kartoteko bralcev in evidenco o izposojenih knjigah.
Vir: Knjižnica Brežice

Knjižnično rast so spremljale številne selitve in organizacijske oblike. Na fotografiji vidimo današnjo podobo Knjižnice Brežice, katere ustanoviteljica je Občina Brežice. Danes knjižnica pokriva področje občine Brežice, ki šteje 24.225 prebivalcev, njene storitve pa iščejo tudi uporabniki izven občinskih meja. Knjižnica je vozlišče oziroma stičišče različnih poti vseh generacij. Ni le prostor, namenjen gradivu, ampak tudi informacijskemu opismenjevanju, razvijanju bralne kulture, domoznanskim študijam, vseživljenjskemu učenju, druženju …
Vir: Knjižnica Brežice


POGLED V PRETEKLOST S SAVICO ZORKO

Objavljamo zapise iz kronike Knjižnice Brežice, ki jo je zapisala Savica Zorko.
Prijetno branje in nostalgičen pogled v pretekle dni vam želimo.