Strokovni oddelek

V prvem nadstropju je oddelek s strokovno literaturo, namenjeno izposoji, knjige iz priročne zbirke se ne izposojajo. Na posebnih stojalih je razstavljeno novo, pogosteje iskano ali že dlje časa prezrto gradivo oziroma se na njih vse leto vrstijo tematske razstave knjižnega gradiva. Za delo z računalniki je na razpolago e-knjižnica.

Na oddelku so tudi revije in časopisi v slovenščini in v tujih jezikih. Lahko jih prelistate v čitalnici, posamezne izvode si lahko tudi izposodite (razen zadnjih številk).

Uporabniki lahko med branjem knjig, časopisov in revij, študijem ali sproščenem preživljanju prostega časa prijetne urice preživite na kateri izmed knjižničnih teras.

Posebnost oddelka oziroma Knjižnice Brežice kot splošne knjižnice je, da ima v njej prostor knjižnica Fakultete za turizem UM.

Na oddelku vabi tudi Zbirka del jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, rojaka z Mosteca in častnega občana Brežic. Slednja hkrati bogati tudi domoznansko zbirko Knjižnice Brežice.

Izvajamo tudi razne projekte in dejavnosti, med njimi sledeče:

 

Rastem s knjigo (za srednješolce)
Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga splošne knjižnice izvajamo za dijake prvih letnikov srednjih šol. Namen projekta je spodbuditi srednješolce k prebiranju kakovostnega slovenskega izvirnega leposlovja ter k obiskovanju in samostojni uporabi knjižnice, knjižničnega gradiva in ostalih knjižničnih storitev. Ob koncu obiska vsi dijaki prejmejo slovensko leposlovno delo.

Za šolsko leto 2023/2024 je komisija izbrala delo Romeo in Julija iz sosednje ulice (avtor Vinko Möderndorfer).

Izvajalka: mag. Sabina Stanič


Rastem z e-viri
Dijakom oziroma študentom predstavimo e-vire, ki jih Knjižnica Brežice brezplačno nudi svojim članom. Pokukamo v spletno knjižnico BIBLOS, raziskujemo po Britannici, dLib-u, domoznanskem portalu Kamra ter si ogledamo PressReader, ki ponuja 4.000 naslovov dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav. Predstavimo, kako z domačega naslonjača v knjižničnem katalogu COBISS+ najti gradivo s polnim tekstom, ki ga nato posamezniki lahko uporabijo pri pisanju seminarskih, maturitetnih in drugih nalog. Po želji je možna tudi predstavitev mobilne aplikacije Audibook.

Udeleženci aktivno sodelujejo pri raziskovanju in se ob tem učijo prepoznati relevantne vire, jih uporabiti in navajati pri svojem delu.

Izvajalka: mag. Sabina Stanič


Preživimo uro v domoznanski zbirki
Dijaki spoznavajo raznoliko gradivo v domoznanski zbirki Knjižnice Brežice, njeno ureditev, kriterije izbora in metode pridobivanja gradiva.

V e-knjižnici jim predstavimo spletni portal digitalizirane kulturne dediščine Kamra, v okviru slednje še Album Slovenije. Namenjena sta zbiranju digitalnih kopij družinskih fotografij, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih skrbno hranimo na podstrešjih.

Izvajalka: mag. Sabina Stanič