Mladinski oddelek

Projekti in dejavnosti mladinskega oddelka

Mladinski oddelek najdete v pritličju, če takoj ob vhodu zavijete levo, torej na srčno stran, v kratek hodnik, ki vodi do pisanih hišic in počivalnih vreč. Udobno nameščeni v njih malčki pogosto prisluhnejo različnim pravljicam. V Kotičku za starše je izpostavljeno strokovno gradivo z nasveti o vzgoji, izobraževanju in skrbi za otroka.

Knjižničarji se pri svojem delu pogosto srečujemo s starši, ki pri svojih otrocih opazijo prve znake disleksije in iščejo nasvete. S posebnimi nalepkami smo označili lažje berljive knjige oziroma knjige, primerne dislektikom. Prav tako smo pripravili zgibanke z osnovnimi informacijami o disleksiji ter dva priporočilna seznama gradiva (Priporočilni seznam gradiva za otroke z disleksijo in Priporočilni seznam strokovnega gradiva o disleksiji). Omenjeno je v tiskani obliki na voljo v prostorih knjižnice, v elektronski obliki pa na spletni strani Knjižnice Brežice. Za branje v knjižnici si uporabniki lahko izposodite bralna ravnila, ki omogočajo lažje branje in prehajanje iz vrstice v vrstico.

Na oddelku imata svoj prostor dve stalni razstavi, in sicer z Zlato hruško nagrajeno kakovostno otroško in mladinsko leposlovje ter razstava lažje berljivega gradiva. Del oddelka je namenjen še tematskim in literarnim razstavam, kjer uporabnike opozarjamo na nove ali prezrte knjige.

Knjižničarka otrokom in njihovim staršem oziroma spremljevalcem uvodoma prebere pravljico in jih popelje v čudoviti svet domišljije. Nato sledi ustvarjanje najrazličnejših izdelkov, ki jih otroci odnesejo domov.

Izvajalka: Andreja Dvornik

V minulih letih smo v Knjižnici Brežice praviloma vsak prvi torek v mesecu za naše najmlajše člane in uporabnike ter njihove spremljevalce na mladinskem oddelku knjižnice pripravili pravljico z ustvarjalnico. Ker so naša tovrstna srečanja zaradi epidemije trenutno onemogočena, smo se z začetkom leta 2021 odločili, da dogajanje preselimo v virtualni svet in ga poimenujemo Ustvarjalnica s pravljico. Tako skupaj ustvarjamo s pomočjo posnetka, izbrano tematiko pa pospremimo še z bralnimi namigi.

Udobno se namestite in si oglejte priloženi posnetek, nato pa veselo na delo. Pustite domišljiji prosto pot in ustvarite svoje, unikatne izdelke.


Izvajalki: Andreja Dvornik in Mateja Kus

V Knjižnici Brežice želimo z različnimi programi otrokom približati svet pravljic. Ker nekatere vrtčevske skupine oziroma razredi nimajo možnosti obiska v naših prostorih, lahko knjižničarka pride k njim.

Ob obisku prebere pravljico, se z otroki pogovori o vedenju v knjižnici in ravnanju s knjigami, če ostane kaj časa, se poveselijo še z ugankami … Dolžina obiska je odvisna od starosti otrok in programa, za katerega se dogovorimo.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Pravljične urice so bibliopedagoška oblika, s katero otroke uvajamo v svet pravljic in spodbujamo bralne navade v predšolskem obdobju. Namenjene so otrokom iz vrtcev in otrokom prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovnih šol. Potekajo vsak dan po predhodnem dogovoru z vrtcem ali šolo.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Prvošolčki na obisku je oblika knjižne in knjižnične vzgoje za prvošolčke osnovnih šol. Otroci spoznavajo knjižnico in knjige. Obisk vključuje predstavitveni ogled knjižnice. Otrokom razložimo osnovne pojme kot so knjižnica, knjigarna, razložimo jim, kaj pomeni knjigo kupiti in kaj knjigo izposoditi. Predstavimo jim različne oblike leposlovja, ki se nahajajo v knjigah (pravljica, ljudska pripovedka, pesmica, uganka). Pokažemo jim tudi različne poučne knjige in neknjižno gradivo, primerno njihovi starosti. Pogovorimo se o ravnanju s knjigami in o obnašanju v knjižnici. Obisk zaključimo s pravljico, ki jo otroci nadgradijo z risbicami. Pogosto srečanje prilagodimo različnim temam. Po dogovoru otrokom ponudimo družabne igre.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Gre za obliko bibliopedagoškega dela, kjer sistematično in starostni stopnji primerno usposabljamo učence za samostojne uporabnike knjižnice. Vsak razred naj bi vsaj enkrat letno organizirano obiskal splošno knjižnico.

Učence seznanimo s knjižnico ter s postavitvijo knjižničnega gradiva. Predstavimo raznolikost knjižničnega gradiva, poiščemo police, kjer se nahajajo knjige, primerne njihovi starosti, pogovorimo se o ravnanju s knjigami in o obnašanju v knjižnici. Obisk učencev 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole zaključimo s pravljico, ki jo lahko nadgradimo z risbico. Učencem 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole predstavimo še enostavnejši način iskanja po računalniškem sistemu COBISS/OPAC in iskanje knjižničnega gradiva v knjižnici. Obisk zaključimo z uporabo v praksi. Po dogovoru pripravimo tudi tematski kviz. Otroci med odgovarjanjem na vprašanja spoznavajo različne vire informacij.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Bralna mavrica je bralni program, ki ga od oktobra do vključno aprila prihodnjega leta organizira knjižnica v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami brežiške občine. V program so vključeni predšolski otroci in otroci 1., 2. in 3. razredov osnovnih šol brežiške občine.

Program spodbuja družinsko branje in družinski obisk knjižnice, pa tudi povezovanje med knjižnico, vrtci in šolami. Branje knjig otrokom in pogovori ob njih so bogata dota, ki jo lahko starši poklonijo svojim otrokom. Naj obisk knjižnice postane kulturni dogodek za vso družino.

POTEK:

 • Če otrok še ni član knjižnice, to stori pri knjižničarju na centralnem pultu ob prvem obisku knjižnice. Vpis je brezplačen.
 • Otrok si ob vsakem obisku knjižnice izbere dve slikanici: eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in eno iz seznama (pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere slikanico, odgovori).
 • Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, kjer zbira žige. Za osvojitev priznanja jih mora zbrati šest.
 • Za pridobitev priznanja otrok prebere 6 knjig, od tega 3 po lastnem izboru (vsebino ilustrira) in 3 iz seznama (odgovori na vprašanja). Žig dobi vsakič, ko prinese v knjižnico risbico oz. odgovor. Ko zbere otrok vseh 6 žigov, pusti izpolnjeno izkaznico v knjižnici. Priznanja bodo podeljena na majski zaključni prireditvi.
 • Ilustracije bomo skozi šolsko leto razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino v brežiški knjižnici. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu/šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v programu).

Izvajalka: Andreja Dvornik

Berem kužku je usmerjena aktivnost, kjer otrok bere psu ter posledično izboljša bralne in komunikacijske sposobnosti. Študije so pokazale, da otroci pogosto bolj sproščeno sodelujejo s kužkom kot z drugo osebo. Ob prisotnosti psa se namreč hitreje osredotočijo na aktivnost branja ter pozabijo na svoje realne ali privzete omejitve. Branje kužku je namreč manj zastrašujoče, saj pes otroka ne priganja, ne presoja, ne kritizira in ne popravlja. Vsa vprašanja in dialogi so osredotočeni na psa, s tem pa otrok ni pod pritiskom. Pri tem naj izpostavimo, da ne gre za odpravljanje strahu pred psom, pač pa je metoda namenjena spodbujanju branja.

Kdo?

Otroci od 2. do vključno 5. razreda osnovne šole. Prednost imajo otroci z bralnimi težavami.

Izvajalci: skrbniki in psi, izšolani timi Pasje šole Razumeti psa.

Kdaj in kje?

Dejavnost bo praviloma vsak ponedeljek od 17.30 do 18.30 v sproščenem vzdušju potekala na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice. Branje bo potekalo individualno, z vsakim otrokom posebej. Posamezna naveza otrok-pes-vodnik bo imela na voljo do 30 minut. Otroka oziroma starše/skrbnike bomo po prejeti prijavi obvestili o točnem terminu branja.

Kako?

Otrok si bo lahko knjigo oziroma besedilo izbral po svoji želji ter si jo po končanem druženju tudi izposodil na dom.

Prijava in dodatne informacije

Dejavnost je brezplačna. Obvezna je predhodna prijava na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice, e-naslovu andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si ali telefonski številki 07 49 62 649. Kontaktna oseba: Andreja Dvornik.

Izvajalci: izšolani timi Pasje šole Razumeti psa

Za popestritev dela z otroki občasno vabimo v goste tudi lutkovna in druga gledališča. V dopoldanskem času potekajo organizirane predstave za vrtce in osnovne šole brežiške občine, popoldanska predstava pa je namenjena vsem ostalim otrokom. Otroci jih z veseljem obiskujejo.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Z učenci tretjih razredov osnovnih šol v brežiški občini (po dogovoru lahko tudi s prvošolci in drugošolci) spoznavamo gradivo, vključeno v našo posebno zbirko Domoznanstvo. Predstavimo jim kakšno znano brežiško osebo (športnika, pevca, igralca …), kraje, kulturne iz druge posebnosti, zgodovino idr. Večji poudarek pri izbiri predstavljenih vsebin pa namenimo okolju šole, iz katere učenci prihajajo.

Izvajalki: Andreja Dvornik in Andrejka Kos

KDO?
Učenci od 4. do vključno 9. razreda.

KJE?
Knjižnici Brežice.

KDAJ?
Celo leto.

KAKO?

 • Berete knjige po lastni izbiri (izbor prilagodite starosti), različne avtorje in različne knjižne zbirke (največ 2 deli istega avtorja/iste knjižne zbirke).
 • Po branju v kratkem sestavku napišete: Vam je bila prebrana knjiga všeč ali ne? Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? Zakaj bi jo predlagali vrstnikom in zakaj ne? Dodate kratko obnovo.
 • Na mladinskem oddelku prejmete dnevnik branja, kamor vpisujete naslove prebranih knjig in njihove avtorje. Za vsako prebrano knjigo in napisan sestavek prejmete žig.

Za 3 prebrane knjige prejmete piši/briši skodelico.
Za 6 prebranih knjig pa žepno svetilko.

Cilj programa je spodbujanje in motivacija k branju. Zavedamo se namreč, da pri tej starostni skupini začne upadati interes za branje in obiskovanje knjižnice. Zato tokrat bralce k branju spodbujamo z nagradami.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Na kviz o pravljičarju H. C. Andersenu se z branjem Andersenovih pravljic in spoznavanjem njegovega življenja pripravijo učenci 4. in 5. razredov. Učenci znotraj razreda tekmujejo v poznavanju življenja in vsebine del največjega svetovnega pravljičarja.

Reševanje kviza organiziramo skozi vse leto, največkrat pa konec marca oziroma v začetku aprila, ko na rojstni dan H. C. Andersena praznujemo dan mladinske književnosti.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Razstava mladinskih knjig v tujih jezikih je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom kot informacija o obstoju tujejezičnih kultur, jezikov in pisav.

Ponujamo:

 • ogled stalne razstave z bibliopedagoško uro v Knjižnici Brežice vsak dan po predhodnem dogovoru z vrtcem ali šolo,
 • gostovanje z razstavo po drugih knjižnicah, vrtcih in šolah po predhodnem dogovoru.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu - projekt poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo in šport in Zvezo splošnih knjižnic. Vsi učenci 7. razredov devetletke v okviru pouka obiščejo splošno knjižnico, kjer jim knjižničarji predstavimo delovanje knjižnice in podelimo knjigo. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture.

Za šolsko leto 2023/2024 je komisija izbrala delo Modri otok (avtorica Irena Androjna).

Knjižna darila preteklih let:

 • Boštjan Gorenc: Reformatorji v stripu (2022/2023),
 • Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej (2021/2022),
 • Mate Dolenc: Kako dolg je čas (2020/2021),
 • Janja Vidmar:Elvis Škorc, genialni štor (2019/2020),
 • Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (2018/2019),
 • Miha Mazzini: Zvezde vabijo (2017/2018),
 • Vinko Möderndorfer: Kit na plaži (2016/2017),
 • Damjan Šinigoj: Iskanje Eve (2015/2016),
 • Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja (2014/2015),
 • Vinko Möderndorfer: Kot v filmu (2013/2014),
 • Tadej Golob: Zlati zob (2012/2013),
 • Desa Muck: Blazno resno o šoli (2011/2012),
 • Tone Pavček: Majnice (2010/2011),
 • Dušan Čater: Pojdi z mano (2009/2010),
 • Ervin Fritz: Vrane (2008/2009),
 • Slavko Pregl: Spričevalo (2007/2008),
 • Neli Kodrič: Na drugi strani (2006/2007).

Izvajalka: Andreja Dvornik

V e-učilnici Knjižnice Brežice učencem predstavimo portal Biblos, demonstriramo vzpostavitev sistema ter skozi pogovor in praktično delo spoznamo prednosti brezpapirnega branja.

Spoznamo še naslednje e-vire: Britannica, d-lib, Moja knjižnica in druge.

Informacijsko opismenjevanje je posebej primerno in dobrodošlo za oddelke, katerih učenci imajo tablične računalnike (z njimi pridejo v knjižnico).

Izvajalka: mag. Sabina Stanič

Franceta Prešerna knjižnični žur je projekt, ki združuje spoznavanje Franceta Prešerna in usposabljanje osnovnošolcev v samostojne uporabnike splošne knjižnice. Projekt je namenjen razvoju informacijske pismenosti učencev osmega razreda devetletke ter čim boljšemu sodelovanju osnovnošolskih knjižnic z osrednjo splošno knjižnico. Učenci prejmejo domiselne vprašalnike, ki vključujejo vprašanja o Prešernovem življenju in delu. Z iskanjem odgovorov odkrivajo različne informacijske vire.

Reševanje kviza organiziramo decembra (ob Ta veselem dnevu kulture) in februarja (ob kulturnem prazniku). Takrat namreč praznujemo rojstvo oziroma smrt velikega slovenskega pesnika.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Ljudsko slovstvo je pomemben dokaz o živosti jezika in vir ustvarjanja za kasnejša obdobja. Učenci tovrstna besedila spoznavajo skozi vsa leta osnovnega šolanja.

V Knjižnici Brežice smo za devetošolce pripravili kviz, v katerem obnovijo poznavanje izbranih ljudskih besedil in osnovnih podatkov o nastajanju le-teh.
Če se odločite za sodelovanje, v času pred izvajanjem kviza prejmete kratko predstavitev ljudskega slovstva in naslove posameznih zgodb (na primer Pastirček, Gospodična, Tri botre lisičke, Janček Ježek, Zdravilno jabolko, Kralj Matjaž, Peter Klepec …).

Oblika in izvedba kviza je zelo podobna kvizu o H. C. Andersenu. V kvizu sodeluje cel razred. Učenci se znotraj posameznega razreda navadno razdelijo v 5 skupin oziroma v skupine z največ petimi učenci.

Vsaka skupina otrok prebere zgodbe s posredovanega seznama (učiteljica naredi izbor za posamezno skupino). Zaželeno je, da vsak učenec prebere vseh 5 zgodb kot tudi kratko predstavitev ljudskega slovstva.

Vsaka skupina na kviz prinese ilustracijo enega pregovora/reka po lastni izbiri. Zaželeno je, da se reki znotraj razreda ne ponavljajo in da res vsi sodelujejo pri nastajanju skupne ilustracije, saj se tako lahko skupina med seboj poveže.

S kvizom želimo učencem približati vsaj majhen delček ljudskega slovstva, na katerega učenci velikokrat kar pozabijo.

Izvajalka: Andreja Dvornik

S projektom želimo k branju spodbuditi skupino uporabnikov s posebnimi potrebami in jih motivirati za obiskovanje knjižnice. Pri prvem obisku se vsi udeleženci vpišejo v knjižnico in prejmejo člansko izkaznico. Ob vsakem obisku knjižnice najprej vrnejo knjigo, nato pa si izposodijo knjigo naslednjega branja. Na ta način jih navajamo na samostojno uporabo knjižnice.

Varovanci VDC-ja in učenci OŠPP-ja so projekt vzeli zelo resno, vestno berejo knjige, svoja razmišljanja pa predstavljajo skozi risbe ali kratke prispevke. Radi obiskujejo knjižnico in so veseli, da so njeni člani.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Naše najmlajše bralce mesečno nagovarjamo z ugankami. Kratkimi besedili za razvedrilo in zabavo, ki duhovito opisujejo stvari, ki jih je treba uganiti.

Vsak mesec na mladinskem oddelku Knjižnice Brežice in v kolekcijah premičnih zbirk Cerklje ob Krki in Pišece zanje pripravimo uganke, primerne dvema starostnima skupinama, in sicer:

 • uganke za otroke do 10 let in
 • uganke za otroke med 10. in 15. letom starosti.

Vsebina ugank se navezuje na leposlovna in poučna dela, dostopna v knjižnični zbirki, na zanimive, odmevne dogodke doma in po svetu, na pomembne obletnice in spominske dneve. Pri iskanju odgovorov si sodelujoči lahko pomagajo tudi s svetovnim spletom, prelistajo časopise in revije ali za pomoč poprosijo starše in knjižničarke.

Listek z rešitvami sodelujoči oddajo v za to pripravljeno skrinjico ali odgovore pošljejo na e-naslov .

Vsak mesec izžrebamo dva nagrajenca (po enega za vsako starostno skupino), ki prejmeta knjižno nagrado. Nepravilnih in nepopolno izpolnjenih lističev oziroma e-sporočil (brez navedene številke članske izkaznice) ne upoštevamo.

Izvajalki: Andreja Dvornik in Mateja Kus