Knjižnica semen

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. S svojim delovanjem krepi lokalno skupnost, omogoča izmenjavo dobrih praks, predvsem pa prek pridelave rastlin iz izposojenih semen spodbuja tako varovanje kot ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih sort kulturnih rastlin.

Knjižnice semen so se začele pojavljati kmalu po letu 2000; sprva v tujini. V Sloveniji je s Knjižnico semen leta 2019 prva začela Goriška knjižnica Franceta Bevka, nosilka projekta, danes pa ji sledimo tudi že mnoge druge splošne knjižnice širom države.

Glavno vodilo in načelo vseh tovrstnih knjižnic je promocija biotske raznovrstnosti, lokalne pridelave hrane, samooskrbe in, kar se največkrat poudarja, vrnitev semen v roke ljudi. Z besedami »IZPOSODI, VZGOJI, DELI« vas vabimo, da član/-ica Knjižnice semen postanete tudi vi.


ZAKAJ SPLOŠNE KNJIŽNICE?
Splošne knjižnice že dolgo nismo več samo prostor, kjer se hrani in izposoja gradivo. Vse bolj postajamo mesto z izobraževalno, kulturno, informacijsko in socialno vlogo. Nudimo vedno več inovativnih dejavnosti, s tem pa pomembno vplivamo na lokalno skupnost, v kateri obstajamo – tudi glede vsebin, ki niso neposredno povezane z našim osnovnim delovanjem, kot na primer prehranjevanje, zdravje, trajnostni razvoj, dobro počutje idr.

Z umeščenostjo knjižnic semen v splošno knjižnico želimo knjižničarji izpostaviti svojo izobraževalno vlogo, posameznika spodbuditi k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti ter k ohranitvi svoje kulturne in naravne dediščine, pa tudi k ustvarjanju vezi med člani skupnosti. To se sklada z našo tradicionalno vlogo in s proaktivnim delovanjem.


KJE, KDAJ IN KAKO DO SEMEN?
V Knjižnici Brežice želimo biti v koraku s časom, s svojo knjižnično zbirko in z aktualnimi storitvami pa se odzivamo na dražljaje iz lokalnega okolja. Tudi zato v četrtek, 1. februarja 2024, odpiramo svojo Knjižnico semen.

Prostor
Pri izposojevalnem pultu (v pritličju).

Urnik
Knjižnica semen bo odprta od začetka februarja do konca oktobra v odpiralnem času Knjižnice Brežice.

Članstvo
Pogoj za sodelovanje v Knjižnici semen je veljavno članstvo v Knjižnici Brežice.

Za izposojo semen se uporablja posebna aplikacija, ki omogoča pregled nad kroženjem semen. Aplikacija je enostavna in namenjena samostojni uporabi. Uporabnika z navodili vodi ves čas izposoje ter vračanja semen. Lahko pa se slednji za pomoč obrne tudi na zaposlene v knjižnici.

Član/-ica Knjižnice semen si lahko na dan izposodi največ 3 vrste semen (1 vrečko vsakega). Naenkrat pa ima lahko izposojenih največ 10 vrečk.


KATALOG ZALOGE SEMEN
Katalog s pregledom zaloge semen se sproti posodablja in je viden tu.


KONTAKTI IN PODROBNEJŠE INFORMACIJE
mag. Sabina Stanič (skrbnica)
07 49 62 649 in/ali 041 762 990
info@knjiznica-brezice.si

Ob odprtju Knjižnice semen smo izdali tudi predstavitveno zgibanko s podrobnejšimi podatki. Tiskano različico dobite ob obisku v knjižnici, spletno pa lahko prelistate tu.