Leposlovje za odrasle

Ob prihodu v knjižnico se znajdete na leposlovnem oddelku, kjer vas pričakujemo ob osrednjem pultu. Tukaj opremljamo knjižno in neknjižno gradivo. Novim članom posredujemo pravila uporabe naših storitev ter pojasnimo prednosti in možnosti, ki jih imate kot naši člani. Želeno gradivo si izposodite samostojno s pomočjo knjigomata, vračate pa ga na knjigomatu za vračilo gradiva (24 ur na dan, 7 dni v tednu), v odpiralnem času knjižnice lahko tudi na pultu pri knjižničarju.

Poiščemo vam želene informacije o iskanem in izposojenem gradivu. Slednjega vam po elektronski pošti in mobilnem ali stacionarnem telefonu tudi podaljšamo. Gradivo, ki ga pri nas nimamo, lahko iz druge knjižnice naročite z medknjižnično izposojo. Pomagajo vam knjižničarke na strokovnem oddelku. Sprejemamo tudi predloge za nakup knjižnih novosti.

Na udobnih foteljih lahko tudi kaj prelistate. Lahko si sposodite DVD-je s filmi in glasbo različnih žanrov.

KAJ?
Knjižnice Posavja na področju bralne kulture sodelujemo že štirinajsto leto zapored. Namen projekta Posavci beremo skupaj je opozoriti na pomembne predstavnike literarnega ubesedovanja pri nas in širše po svetu ter bralcem ponuditi tematsko pester razpon leposlovnih del, ki človekovo bivanjsko izkušnjo prikazujejo z raznolikimi kulturnimi, socialnimi in estetskimi izhodišči.

KJE in KDAJ?
Bralni projekt poteka v vseh enotah Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško, Knjižnice Sevnica in na Posavski potujoči knjižnici med 21. marcem in 20. novembrom 2024.

KAKO?
Izbrane knjige so opremljene s knjižnimi kazalkami, na katere bralci vpišejo svoje ime in naslov prebrane knjige, po želji tudi mnenje o prebranem. Ob naslednjem obisku knjižnice kazalko/-e oddajo knjižničarju. Bralcem, ki bodo v času trajanja projekta prebrali vsaj pet knjig z bralnega seznama in se v projekt aktivno vključili z izpolnjevanjem in pravočasno oddajo knjižnih kazalk, bomo na zaključni literarni prireditvi simbolično nagradili.

ZAKAJ?
Ker branje plemeniti duha.

Koordinatorka projekta: Mateja Kus

Knjiga je lahko naša sopotnica vse življenje, če jo sprejmemo in si zanjo vzamemo čas. Z branjem in prepevanjem si človek krajša čas in bistri misli. Polepšati čas starejšim občanom, ki prebivajo v Domu upokojencev Brežice, je poglavitni namen bralnega krožka.

Bralna skupina Lastovka se srečuje vsak četrtek v prostorih doma ob poslušanju literature vseh zvrsti, a predvsem slovenskih avtorjev, katerih tematike in literarno okolje sta poslušalcem bližja. Srečanja so prepletena z branjem in pogovorom o besedilu ter o vsem tistem, kar jim je prebrano priklicalo v spomin. Vsem, ki želijo brati tudi v prostem času, izven naših srečanj, pa priskrbimo želeno literaturo.

Izvajalka: Andreja Dvornik

Prostor za tiho delo lahko uporabljajo vsi obiskovalci knjižnice. Namenjen je študiju in branju gradiva. Pred pričetkom uporabe prostora mora član knjižničarju predložiti člansko izkaznico, uporabnik pa veljavni osebni dokument.