Zgodovina delovanja

Začetki knjižničarstva v Brežicah segajo v leto 1880, ko je bila ustanovljena slovenska čitalnica. Med prvo svetovno vojno je njeno delovanje zamrlo, nato je čitalniško knjižnico prevzelo novoustanovljeno Sokolsko društvo. Med drugo svetovno vojno so bile skoraj vse knjige uničene.

Brežičani so zbrali redke ohranjene slovenske knjige in jih skupaj z darovi uredili v knjižno zbirko v učilnici brežiške osnovne šole. V prvih mesecih leta 1946 so knjige že redno izposojali. Dve desetletji je za knjižnico predano skrbela knjižničarka Savica Zorko, ki je za to delo prejela tudi Čopovo diplomo. V teh letih se je knjižnica uspešno razvijala in po statistikah v posavskem prostoru prednjačila.

Knjižnično rast so spremljale številne selitve in organizacijske oblike. Tako je iz začetnega delovanja v okviru kulturno-prosvetnega društva Stanko Černelč 1964 postala samostojna Občinska matična knjižnica Brežice, v sredini osemdesetih let ena od enot Zavoda za kulturo Brežice in od 1993 samostojni javni zavod.

Prostor za svoje delovanje je knjižnica po vojni najprej dobila v učilnici osnovne šole, leta 1955 se je preselila na Cesto prvih borcev, deset let kasneje v novo zgrajeni prosvetni dom, leta 1980 pa na sedanjo lokacijo v zgornje nadstropje. Leta 2005 je knjižnica pridobila pritličje, v letu 2006 pa še prizidek.

Knjižnica Brežice je imela v svojem delovanju večje in manjše vzpone. Njen velik uspeh je bila leta 1954 ustanovljena izposojevalnica odrskih del za okraj Krško. V šestdesetih letih je bila knjižnična mreža dobro razvita, saj so si občani poleg gradiva v matični knjižnici lahko izposojali knjige tudi iz enajstih potujočih kovčkov, ki so potovali po vaseh. Ob tridesetletnici je bila največja posavska knjižnica. Z novo pridobljenimi prostori leta 1980 sta se obisk in izposoja povečala. Sledilo je obdobje upočasnjenega razvoja do leta 1993, ko je knjižnica postala samostojna. Ob petdesetletnici je Knjižnica Brežice s pomočjo ustanoviteljice Občine Brežice obnovila prostore in posodobila poslovanje, povečala odprtost in razširila dejavnost. Sodobni čas ji je narekoval posodobitev in avtomatizacijo poslovanja. V prvi fazi računalniškega opremljanja leta 1990 je avtomatizirala izposojo z računalniškim programom VIR, šest let kasneje pa poleg izposoje še obdelavo s programom COBISS. Ob šestdesetletnici je doživela razcvet z novimi prostori in opremo ter dejavnostmi. Danes je ustanova, kjer se zbirajo in ponujajo informacije, je vozlišče, stičišče različnih poti.

S svojo bogato knjižnično zbirko in informacijskimi povezavami predstavlja nepogrešljivo podporo razvoju občine v tem trenutku in tudi v prihodnosti. Izboljšani prostorski in kadrovski pogoji Knjižnici Brežice omogočajo, da bo organizirala še več prireditev za odrasle, dodatno razvila domoznansko dejavnost ter še povečala sodelovanje z okoljem. In najpomembnejše: neprestano izobraževala zaposlene knjižničarje, da bodo lahko hitro in kakovostno rokovali s sodobnimi nosilci informacij ter bili koristni vodniki uporabnikom.