Zaposleni

Direktorica:
mag. Tea Bemkoč
07 49 62 539

Strokovni sodelavec:
Kristijan Benkoč Kolman
07 49 62 415, 051 883 893

Računovodkinja:
Tanja Molan
07 29 27 510

Računovodkinja:
Bojana Butkovič
07 29 27 510

Odnosi z javnostmi in prireditvena dejavnost:
Mateja Kus
07 29 27 511, 041 381 353


Nabava gradiva:
Simona Kene
07 29 27 511, 031 307 765

Obdelava gradiva in domoznanska zbirka:
mag. Sabina Stanič
05 93 37 172, 07 49 62 649, 07 49 62 645, 031 382 991

Knjižnična manipulantka in čistilka:
Sretenka Marković

Čistilka:
Marjana Benkoč Kolman

Knjižničar:
Borut Škof

Knjižničarka:
Jasmina Radović

Bibliotekar:
dr. Dejan Pacek

Bibliotekarka:
Andreja Dvornik

Bibliotekarka:
Eva Ogrizek

 

Bibliotekarka:
Andrejka Kos

Bibliotekarska specialistka:
mag. Sabina Stanič

Bibliotekar:
dr. Dejan Pacek