Predstavitveni znak

Čeprav doživetje arhitekturnega dela ni samo zbirka vizualnih slik, temveč ga dojemamo v njegovi utelešeni snovni in duhovni navzočnosti, lahko danes govorimo o splošno sprejetem dejstvu, da živimo v kulturi podob. To je obdobje gospostva slikovne komunikacije. Vse, kar je moč izraziti s slikami, se s slikami tudi pove. Živimo s podobami in svet razumemo v podobah.

Zato smo se v Knjižnici Brežice odločili za prenovitev svoje celostne podobe z uvedbo novega predstavitvenega znaka, takega, ki izpopolnjuje novo arhitekturno dimenzijo knjižnice. Uvedba novega predstavitvenega znaka in posledično sprememba celostne knjižnične podobe predstavljata pomemben korak k uresničitvi naše vizije – biti prepoznaven v javnosti. Zavedamo se, da je dobra celostna podoba vsake ustanove, še posebej kulturne, ključna za uspešno delovanje.

The work of architecture is appreciated not only for its visual beauty, but for the integration of its overall design and structure. We live in a culture of images, an era where visual communication is at the forefront. We are surrounded by images in our daily lives and understand the world through images.
A new visual image and logo conveys this architectural vision and realises our goal of being publicly recognized. We are aware that a strong visual identity is of key importance for a cultural institution.

Grafik specialist Leon Zakrajšek, avtor novega predstavitvenega znaka, je svojo zamisel predstavil tako: »Izhodišče za predstavitveni znak je združitev klasičnega načina reševanja grafičnega znaka s tradicijo tipografije, uporabljajoč simbolno rabo začetnic iz besedila in spreminjajoč jih v znak. V našem primeru gre za kaligrafsko izvedbo, ki je – s pridihom artistične izpeljave pisanja z roko – sama po sebi tradicionalna. Simbol sem želel prikazati čim enostavneje, vendar z radialnimi osnovami. Črko K sem obdelal kot puščico, ki zadene cilj, črko B kot ptico v letu, knjigo ali simbol vode. Pod tem simbolom je napis KNJIŽNICA BREŽICE za protiutež oblikovan v tehnični pisavi, s čimer je – po mojem mnenju – ustvarjeno dobro sozvočje z velikim učinkom na bralca/gledalca. Zagovarjam stališče, da združevanje »grafičnega znaka«, izhajajočega iz tipografije, lahko tipografsko resen tekst še optimizira.

Barvna rešitev: črka K v črni barvi sledi klasični rešitvi tipografske tradicije, črka B v sijaju zlate barve pa poudarja plemenitost, napredek in dragocenost, kar in kakršna knjižnica, ki ji je ta znak namenjen, tudi je!«

This is how Leon Zakrajšek, graphic designer and author of the new logo, sees it:
"The basis of the logo is a combination of classical graphic design and traditional typography, using symbolic text initials transformed into an image. A hint of artistic handwriting is used in the calligraphy to represent tradition. I also wanted to present the symbol as simply as possible using a radial base. The letter "K" represents an arrow hitting its target, and the letter "B" a bird in flight, a book or a symbol for water. As a counterbalance to the graphic, the inscription KNJIŽNICA BREŽICE rests below in technical lettering which, in my opinion, creates flow and harmony and a positive effect on the reader. I advocate the idea of combining styles in an image rooted in typography, doing so can optimize a typographically serious text.
The colours of the letters, "K" in black following a classic typographical design, the "B" in gold representing nobility, advance and values combine to make a perfect description of the library building."


 

Nataša Jenuš predstavitveni znak mladinskega oddelka Knjižnice Brežice opisuje tako: »Ko se z otroki in starejšimi pogovarjam o pravljicah in pravljičarjih, pogovor zmeraj nanese tudi na Hansa Christiana Andersena, ki s svojimi raznolikimi pripovedmi vedno znova očara bralce in nam da misliti. S svojim življenjem in delom je pustil neizbrisen pečat generacijam po vsem svetu, kjer se je ljudem prikupil tudi zato, ker je bil prijazen, ljubezniv, topel, ker je znal opazovati in opisovati vse plati življenja (tudi boleče in manj lepe). Hans Christian Andersen je to počel s takšno iskrenostjo, da so otroci (in drugi) radi prebirali njegova dela in se družili z njim. Ker svojih potomcev ni imel, so bila tudi njemu druženja z otroki zelo pri srcu. Znano je, da je mladim nadobudnežem iz papirja izrezoval različne like, ki so v pisateljevi domišljiji kmalu oživeli in dobili značaj – predvsem pa so se kot girlanda, kot mavrica vzpenjali od njega k otrokom in tvorili posebno vez.

In tako kot se je vila papirnata čarovnija od Andersena do otrok, tako v novem predstavitvenem znaku otroškega oziroma mladinskega oddelka Knjižnice Brežice mavrične ptice letijo od knjig do bralca, od ene teme do druge, od otroka do odraslega, od mene do tebe … in obratno. Vezi, ki se ustvarjajo med tem, so neprecenljive.«

Nataša Jenuš about logo of the youth department: ''When talking to children and the elderly about fairy tales and fairy tale tellers, I cannot avoid mentioning Hans Christian Andersen who can again and again dazzle the readers and makes us think. His life and work have left a permanent mark on generations of readers worldwide where he was loved for his friendliness, kindness and warmth because he was able to observe and describe all sides of life, bright and dark. Hans Christian Andersen did it with such sincerity that not only children but also adults were reading his works and enjoying his company. Although he had no children of his own he was fond of playing with them. In order to amuse his friends and their children, Hans Christian Andersen made famous paper cuts. He used to accompany them with a fantastic tale. His amazing artistic silhouettes became alive in his imagination and revealed a character; and above all, they were rising as a rainbow to children and thus creating a special connection.

And so this paper magic was beginning to work from Andersen to children – that is how in the Youth department logo of the Brežice library rainbow birds fly from books to readers, from one topic to another, from a child to an adult, from me to you … and back. And the connections which can be formed are priceless.''