Poslovni načrti

V nadaljevanju je letni načrt Knjižnice Brežice za tekoče leto.