Najem Dvorane Savice Zorko

Dvorana Savice Zorko je knjižnična dvorana, v kateri potekajo prireditve, ki jih organiziramo sami ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Meri 270 m2. Posvetili smo jo dolgoletni knjižničarki Knjižnice Brežice Savici Zorko in vsem drugim pomembnim dogodkom, ki so prispevali k rasti knjižnične dejavnosti v Brežicah. Savica Zorko je polni dve desetletji po ustanovitvi Knjižnice Brežice predano skrbela za rast knjižnice in s tem tudi za duhovno rast njenih uporabnikov. Knjižnično rast so zaznamovale tudi številne selitve knjižnice do današnjih dni. Knjižnica je v teh desetletjih delovala na več lokacijah v Brežicah, leta 1980 je pričela delovati na današnji lokaciji, v enem prostoru. Svoje delovanje je postopoma širila in leta 2006 svojo dejavnost razširila v sodobne prostore, ki so javnosti sedaj dostopni v vsej svoji svetlosti in širini.

Razstava ŠEST DESETLETIJ KNJIŽNICE BREŽICE je vsebinsko vezana na šestdeset let delovanja Knjižnice Brežice. Na ogled so postavljene fotografije prostorov, v katerih je knjižnica v teh desetletjih delovala, kot tudi zapisi o  prelomnih dogodkih, pomembnih za zgodovino ustanove.

Postavitev razstave je delo mag. Mateja Filipčiča u. d. i. a.

CENIK UPORABE PROSTOROV V KNJIŽNICI BREŽICE

UPORABA DVORANE SAVICE ZORKO
 Nepridobitni namenPridobitni namen
Ura uporabe 15,00 EUR19,50 EUR
V ceno uporabe dvorane je vključena uporaba sanitarij, 150 stolov, projektorja, ozvočenja ter table z listi in flomastri.
 
UPORABA E-UČILNICE Z RAČUNALNIŠKO OPREMO
 Nepridobitni namenPridobitni namen
Ura uporabe 12,50 EUR16,25 EUR
V ceno uporabe e-učilnice je vključena uporaba 10 računalnikov in projektorja.
   
Uporabnina vključuje stroške uporabe prostora, ki zajema  osnovne  priprave,  stroške elektrike,  upravljanja,  vode, čiščenja  ter  vseh ostalih  storitev in del  povezanih s prostori. 
   
Obrazložitev:
Nepridobitni namen: dejavnost izvajalcev, ki jo poleg javnih zavodov zagotavlja država oz. lokalna skupnost ali financira na primerljiv način.

Pridobitni namen: izvajalec, ki opravlja prodajo blaga in storitev na trgu.
   
Popusti:
Uporabniku, ki ima na mesec več kot 10 ur uporabe in sklenjeno pogodbo s Knjižnico Brežice, se prizna 25 % popust.

Uporabniku, ki ima na mesec več kot 50 ur uporabe in sklenjeno pogodbo s Knjižnico Brežice, se prizna 35 % popust.

Za rezervacijo termina in več informacij:

  1. pokličite na telefonsko številko 07 49 62 415 (kontaktna oseba je Kristijan Benkoč Kolman).
  2. pišite na e-naslov ,
  3. izpolnite Vlogo za uporabo prostorov v Knjižnici Brežice.