Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Iz drugih slovenskih in tujih knjižnic lahko naročimo gradivo, ki je v Knjižnici Brežice trenutno izposojeno ali ga sploh nimamo.

Izposodite si lahko vse vrste knjižničnega gradiva (izjema omejitve knjižnic) ali naročite kopije, ki vam jih elektronsko posredujemo.

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki se obračunava skladno s sprejetim cenikom:

za enoto gradiva iz drugih knjižnic8,00 EUR
naročila gradiva iz tujinepo računu dobavitelja
zamudnina za enoto na dan0,20 EUR
fotokopije in preslikavepo računu dobavitelja

V okviru opravljanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto tudi našim članom omogoča brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene med vsemi knjižnicami iz Dolenjskega območja. Brezplačna medknjižnična izposoja ni možna za gradivo, ki ga knjižnica v svoji zbirki ima, a je trenutno izposojeno. Za naše člane je medknjižnična izposoja brezplačna, če gradivo naročimo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Sevnica, Knjižnici Črnomelj, Ljudski knjižnici Metlika, Knjižnici Kočevje ali Knjižnici Miklova hiša Ribnica.

Naročila sprejemamo osebno v knjižnici, po elektronski pošti na naslov info@knjiznica-brezice.si ali preko Moje knjižnice.

Ob posredovanju naročila za medknjižnično izposojo se obvežete, da boste:

  • pri uporabi gradiva dosledno spoštovali avtorske in sorodne pravice,
  • poravnali morebitne stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo,
  • gradivo vrnili pravočasno in nepoškodovano.

Izposojevalni roki:

  • Rok izposoje in možnost podaljšanja gradiva določi knjižnica, ki je gradivo poslala.
  • Preklic naročila in prošnje za podaljšanje roka izposoje član sporoči v našo knjižnico.
  • V primeru preklica naročenega gradiva poravnate morebitne nastale stroške.
  • Odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo zaračuna knjižnica, ki gradivo posodi.
  • <o:p></o:p><o:p></o:p>