Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je knjižnična storitev, ki zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Iz drugih knjižnic lahko naročimo gradivo, ki je v Knjižnici Brežice trenutno izposojeno ali ga sploh nimamo.

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki se obračunava po veljavnem ceniku:

za enoto gradiva iz drugih knjižnic

8,00 EUR

naročila gradiva iz tujine

po računu dobavitelja

zamudnina za enoto na dan

0,20 EUR

fotokopije in preslikave

po računu dobavitelja