Izjava o dostopnosti spletišča z oceno nesorazmernega bremena

Ta izjava o dostopnosti z oceno nesorazmernega bremena se nanaša na spletno stran www.knjiznica-brezice.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

 • predvidljivo delovanje spletišča,

 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,

 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

 • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,

 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,

 • z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo.

Stopnja skladnosti – ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Razlog nedostopnosti je ocenjeno nesorazmerno breme.

Knjižnica Brežice ocenjuje, da bi zanjo nastale finančne posledice, če bi želeli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je vsebina obsežna. Prav tako je Knjižnica Brežice pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z ZDSMA, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF-obliki zapisa,

 • različne kompleksne tabele s podatki,

 • organigram,

 • fotografije, videoposnetki.

Omogočamo pa vam, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po navadni pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Oktobra 2023 smo spletno stran prilagodili po standardih WCAG 2.0, 2.1.

Ta izjava z oceno je bila pripravljena 16. oktobra 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po:

 • navadni pošti na naslov Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice ali

 • e-pošti na naslov uprava@knjiznica-brezice.si.

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po:

 • navadni pošti na naslov Inšpektorat RS za informacijsko družbo, MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali

 • e-pošti na naslov gp.irsid@gov.si.

Stik z Upravo Republike Slovenije za informacijsko družbo lahko navežete tudi s klicem na telefonsko številko 01 555 58 48. Več informacij najdete na spletni povezavi https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ .