Poslanstvo, vizija, vrednote

POSLANSTVO
Smo ljudem prijazna, ustrežljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, družabni prostor za vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobražujemo, informiramo, svetujemo in organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko učenje. Naša knjižnica je tretji življenjski prostor.

VIZIJA
Smo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.

VREDNOTE
kakovost + vsestranski razvoj + odličnost odnosov + inovativnost + partnerstvo = USPEŠNOST