Posavska potujoča knjižnica

zanjo Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
040 765 004
Bibliotekarka Petra Jarkovič
Voznik Damjan Škaler

Leta 2016 smo posavske knjižnice začele glasno razmišljati o skupni potujoči knjižnici. Želja po organiziranem potovanju knjig do bralcev je po zaslugi podpore petih posavskih županov in uspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo jeseni 2020 postala dolgo želena realnost. 5. oktobra 2020 se je namreč na pot prvič podala Posavska potujoča knjižnica, imenovana Bralko. To je skupni projekt Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško, Knjižnice Laško (z enoto Radeče) in Knjižnice Sevnica.

Z osnovanjem Posavske potujoče knjižnice in nakupom bibliobusa želimo občanom Posavja zagotoviti kakovostno in stalno dostopnost do knjižničnega gradiva in storitev na oddaljenih območjih z manjšim številom prebivalcev.

Nakup bibliobusa za Posavje, v sodelovanju z vsemi posavskimi občinami: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, pomeni povezovanje med tremi osrednjimi posavskimi knjižnicami in dvema krajevnima knjižnicama, prinaša rešitev problema zagotavljanja enakih možnosti za dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem območja.

Potujoča knjižnica se enkrat ali dvakrat mesečno, po objavljenem razporedu obiskov, ustavlja na postajališčih v Posavju. V občini Brežice so to:

 • Arnovo selo,
 • Artiče,
 • Bizeljsko,
 • Bukošek,
 • Bušeča vas,
 • Cerina,
 • Čatež ob Savi,
 • Dečno selo,
 • Dobova,
 • Dom upokojencev Brežice,
 • Globoko,
 • Gorenje Skopice,
 • Jesenice,
 • Kapele,
 • Križe,
 • Krška vas,
 • Mostec,
 • Pišece,
 • Sela pri Dobovi,
 • Sobenja vas,
 • Sromlje,
 • Trnje,
 • Velika Dolina,
 • Velike Malence,
 • Vrtec Mavrica Brežice.

Člani Posavske potujoče knjižnice si lahko knjižnično gradivo izposodijo za mesec dni, z možnostjo podaljšanja. Članstvo je brezplačno.

Več informacij je dostopnih na spletni strani http://www.posavska-potujoca.si/.