Knjižnična mreža

Osnovna dejavnost zavoda se opravlja v osrednji knjižnici in kolekciji premičnih zbirk ter na postajališčih potujoče knjižnice, ki tvorijo knjižnično mrežo zavoda:

  • Osrednja knjižnica: Knjižnica Brežice.
  • Kolekciji premičnih zbirk: oddelek Cerklje ob Krki in oddelek Pišece.
  • Potujoča knjižnica: postajališča potujoče knjižnice.

Oblikovanje knjižnične mreže narekujejo potrebe prebivalstva po stalni prisotnosti knjižničarske dejavnosti v posameznem okolju.

Knjižnica Brežice

Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
07 49 62 649, 07 49 62 645
07 49 62 539 (faks)
 

Oddelek Cerklje ob Krki

Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
07 49 53 521
Bibliotekarka Andreja Dvornik
 

Oddelek Pišece

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece
Bibliotekarka Simona Kene

Posavska potujoča knjižnica

zanjo Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
040 765 004
Bibliotekar Matjaž Stibilj
Voznik - knjižničar Marjan Mrgole