Napovednik dogodkov

Zbiramo spomine 2023: Zaščita in reševanje; do konca oktobra 2023

Začetki gasilstva na Slovenskem segajo v 19. stoletje. Zaradi požara na Krasu julija 2022, ki je bil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, je Znanstvenoraziskovalni center SAZU razglasil, da je beseda leta 2022 gasilec. Človeka od nekdaj spremljajo naravne in druge nesreče. Zato je (bil) način zaščite pred njimi in reševanje pomemben del lokalne skupnosti, ne le v smislu organizacije, temveč tudi družbenega življenja.

Vabimo vas, da z nami delite fotografije, dokumente, predmete ali spomine na nesreče, reševalne akcije, ceremonije ob pomembnih mejnikih, opremo, gradnjo gasilskega doma, podelitev priznanj idr.

Spomine bomo zbirali od 22. aprila do konca oktobra 2023, tj. od svetovnega dne Zemlje do konca meseca požarne varnosti. V odpiralnem času knjižnice nas obiščite v prostoru domoznanske zbirke Knjižnice Brežice. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 031 382 991 / 07 49 62 649 ali pišite na e-naslov sabina.stanic@knjiznica-brezice.si. Kontaktna oseba je mag. Sabina Stanič.

Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradivo pa digitalizirali in vam ga vrnili. Zbrano digitalizirano gradivo bomo shranili v arhivu knjižnice in ga delno uporabili za pripravo novih digitalnih zbirk na spletnem portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra, v okviru slednje tudi na Albumu Slovenije. Zbiranje gradiva na temo zaščite in reševanja bo v navedenem obdobju potekalo tudi v ostalih splošnih knjižnicah s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

*Priložena fotografija prikazuje gasilsko odlikovanje v Stari vasi (Bizeljsko) 15. junija 1936.