Posavci

Posavci.si je spletni vzajemni biografski leksikon Posavk in Posavcev.

Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so rojene na območju današnje statistične regije Posavje, so tukaj živele in se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in sedanjosti: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, gospodarstveniki, politiki, športniki …

Prva gesla spletnega vzajemnega biografskega leksikona Posavci.si so nastala na podlagi gradiva za pripravo Posavskega biografskega leksikona, od aprila leta 2015 pa leksikon nastaja sproti, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna.

Vsebina je dostopna na spletnem naslovu www.posavci.si/