Kamra

Kamra - lokalna zgodovina v zgodbah

Spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin omogoča dostop do informacij s področja domoznanstva, torej do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga hranimo slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove.

Del portala je tudi Album Slovenije, namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih hranimo na naših podstrešjih ... Objavljamo le gradivo, ki je nastalo pred letom 2000. Vabljeni k prispevanju vsebin!

Vsebina je prosto dostopna na spletnem naslovu www.kamra.si.