Inštitut za novejšo zgodovino

Inštitut za novejšo zgodovino je raziskovalna inštitucija s šestdesetletno tradicijo neprekinjenega raziskovanja novejše zgodovine in publiciranja. Malo za človeštvo, veliko za več generacij raziskovalcev, arhivistov, bibliotekarjev, ki so v skupne dosežke Inštituta vtkale ne le svoje znanje, pač pa tudi svojo strast do raziskovanja, poznavanja preteklosti, razvoja zgodovinopisne vede in željo posredovati svoja spoznanja strokovni in laični javnosti v Sloveniji in tujini

Inštitut za novejšo zgodovino je sodoben zgodovinski inštitut, ki gre v korak z razvojem zgodovinopisja in upošteva dosežke ostalih humanističnih in družboslovnih disciplin. Teži k permanentnemu preverjanju izhodišča vede, vplivov okolja in nacionalne znanstvene politike. Zgodovinopisno raziskovanje sodobnosti je tudi svojevrstno držanje ogledala družbi. Inštitut se bo tudi v prihodnje gibal na robu med preteklostjo in sedanjostjo, saj sodobna zgodovina ni le humanistična disciplina, pač pa tudi pogovor s sodobno družbo in njenimi problemi.

Do spletne strani lahko dostopate na povezavi: https://www.inz.si/sl/